Услуги от фирма от трета страна

Уточнение Услугите не са включени в стойността на оборудването.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало тези услуги също да бъдат включени за определяне на дължимия данък при вноса. Очевидно това не е така?

Вашият коментар

Email: