Услуги от фирма от трета страна

Здравейте, Българска фирма регистрирана по ЗДДС получава от корейска фирма оборудване. Същото оборудване ще бъде монтирано от корейската фирма, която ще извърши и изпитвания, пускане в експлоатация и обучение. За оборудването ще бъде оформена митническа декларация. Въпроса ми е как ще се третират по реда на ЗДДС получените услуги. Следва ли да се състави протокол по реда на чл.117 и ако да, фирмата има ли право на данъчен кредит. Благодаря предварително.

1 коментар

Вашият коментар

Email: