услуга извършена в Белгия

Моля ви за отговор,става въпрос за СМР на къща намираща се в Белгия.Услугата е извършена от фирма регистрирана по ДДС в България, на физ. лице,не регистрирано по ДДС с постоянен адрес също в България,но самата услуга е Извършена на територията на Белгия.Какъв документ да издадем и как да го включим в дневника за продажбите.Предварително благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Бихте могли да издадете фактура. Вижте в дневник продажби колоната, отнасяща се за доставки извън територията на страната. Проверете също така възникват ли някакви задължения за фирмата-доставчик в Белгия.

Вашият коментар

Email: