ДДС при ВОП

Имаме издадена проформа фактура с дата 20.05.2010 за доставка на м-ли за изграждане на къщи за прасета – свинарници. Притежаваме и международна товарителница  с дата 28.072010 год. Всички материали по изграждането на свинарниците и самото им изграждане е завършило през м.август 2010 г. Поискахме от фирмата доставчик да ни издаде  фактура за сделката. Същата ни издаде следните фактури: Инвойс 30 % предварителен, инвойс 60% преди доставката и инвойс 10 % след инсталацията – всичките фактури са с дата 07.09.2010 год., което е след фактическото изграждане на свинарниците. Въпросът ми е: Кога следва да се съставят протоколите за ВОП и съответно се самоначисли ДДС през месец август 2010 г. или през м.септеври 2010

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Може ли в случая да се говори за доставка на стоки с монтаж/инсталация, или става дума за вътреобщностно придобиване? Бихте ли уточнили също така и условията за доставка?

Вашият коментар

Email: