Договор за клинично изпитване

Сключих договор като физическо лице за клинично изпитване на лекарства на територията на МБАЛ в град в България с фирма от Великобритания.Всички данни и резултати ще изпращам за обработка и анализ на възложителя по договора. Сумата по договора е над 50 х.лв. за 10 месеца. Имам ли да се регистрирам по ЗДДС на основание чл.97 а от ЗДДС , приемайки,че мястото на изпълнение на услугата е в друга страна членка на ЕС, издавайки впоследствие фактури без начислено ДДС но и без да ползвам данъчен кредит?

1 коментар

Вашият коментар

Email: