фактура за нощувка в хотел извън Общността

Българско ДЗЛ има фактура за нощувка в страна извън Общността. Мястото на изпълнение е извън страната, но по какъв начин трябва да се декларира получената услуга в дневниците  по ДДС?

4 Comments

  1. Отговор Георгиева

    А чл. 81/6/ от ППЗДДС не ме ли задължава: \“Протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите, когато доставката е облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява.\“?
    Или \“доставка\“ се тълкува само като предоставена услуга, а не и като получена услуга

Вашият коментар

Email: