ремонт на части извън ЕС

Изпратили сме части за ремонт в Турция , които след отремонтирането ни се връщат обратно.Какви задължения възникват за нашата фирма от тук нататък.Трябва ли да си начисляваме ДДС на осн. чл.82 и с каква ставка.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Да, попадате в хипотезите на чл. 82. Приложимата ставка е 20 %, освен ако не попадате в обхвата на глава трета или четвърта от закона, което не става ясно от въпроса Ви.

Вашият коментар

Email: