Придобиване съгласно чл. 17 и във връзка с чл. 69

Здравейте,

Ако българска фирма, регистрирана по ЗДДС придобие стока на територията на друга държава членка от фабриката на друга българска фирма рег. по ЗДДС в БГ, то ДДС не следва бъде начислено. Обстоятелствата по придобиването могат да бъдат установени с ЧМР-та, където мястото на товарене е друга страна – членка на ЕС. Придобиващата БГ фирма организира транспорта на стоките до БГ. Следва ли придобиващата фирма да се самообложи и по какъв ред?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  т.е. фирмата продавач има фабрика на територията на друга държава членка, като Вие закупувате стоките от тази фабрика? Въпросните стоки тук ли пристигат, и фирмата продавач има ли регистрация по ДДС и в държавата членка, в която е фабриката?

 2. Отговор Антонова

  Българската Фирма продавач няма регистрация по ддс в държавата-членка където е фабриката и склада. Стоките пристигат в БГ само за някакво \“модифициране\“ за няколко дни и след това, дори в рамките на същия месец се превозват към клиент, ДЗЛ в общността.

 3. Отговор Антонова

  а ако с тези стоки следва да бъде извършен ВОД, няма ли да има несъответствие – един път стоката е придобита на територията на друга държава-членка, а после да има ВОД започващ от територията на страната?

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не би възникнало несъответствие. Закупените стоки са от продавач нерегистрирано лице в държавата членка, в която е мястото на изпълнение, поради което не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: