Aвансово плащане за бъдещ износ

Получих на 30,08 сума като аванс за бъдещ износ за Македонска фирма регистрирана при тях по ДДС. Имам  ли право да издам фактурата на 04,09, т.е. да се възползвам от правото ми за издаване на фактура в 5 дневен срок от получаване на сумата и да я включа в дневника по ДДС през септември? На основание на кой член няма да начислявам ДДС?  Ако направя износа през месец Декември ще трябва ли преди това в някой от предните месеци да начисля ДДС? Ако да, то тогава при износа през Декември какво да  правя с вече платеното ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Възможно е издаването на фактурата на 4 септември. Приложимата ставка е нулева – вижте глава трета от закона,обърнете внимание на чл. 37 и ще намерите отговорите на въпросите си.

Вашият коментар

Email: