ДДС-регистрация

Добър ден!!!

Нашата фондация е ЮЛНЦ,нерегистрирана по ДДС, имала да изпрати книги и материали за Европа на партнери, като има разходи за изпращането им. И  е написала фактура със следния текст:   Книги и материали с доставка във връзка с обмяна на опит по проект….

Въпросът ми -Трябва ли нашата фондация да се регистрира по ДДС във връзка с тази фактура?

Предварително Ви благодаря,

Димитрова

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не става ясно какво всъщност е фактурирано, но нямате задължение за регистрация по ДДС във връзка с тази фактура.

Вашият коментар

Email: