Покупка на автомобил по чл.143 ал.1

Фирмата ни закупува лек автомобил, който не е лек по реда на ЗДДС. В покупната фактура е цитиран чл.143, ал.1 като основание за неначисляване на ддс. Въпросът ми е, ние като получател на стоката по този член трябва ли да се саообложим или си включвам фактурата в дневника без право на данъчен кредит.

Благодаря!

1 коментар

Вашият коментар

Email: