ДДС на финансиране

Фирма с предмет на дейност -организиране на музикален фестивал, сключва споразумение с Община, съгласно което фирмата организира на територията на общината музикален фестивал, а Общината отпуска \“целеви финансови средства за организиране и провеждане на фестивала\“. Отпуснатата сума представлява около 20% от планираните разходи за организиране и провеждане на фестивала. Дружеството е регистрирано като културна организация и продажбата на билети е освободена доставка по чл. 42 т.1 б. а от ЗДДС.
1. Облагаема сделка ли е финансирането на Общината? Следва ли да начислим ДДС при фактуриране на сумата?
2. След като продажбата на билети е освободена сделка, следва ли да самоначисляваме ДДС върху изплащаните хонорари на чуждестранните музикални изпълнители и сумите по договорите с продуцентските къщи?
3. Ще имаме ли право на данъчен кредит за начисленият ДДС върху разходите за хонорари и услуги по организиране и провеждане на фестивала?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От начина на задаване на въпроса Ви оставаме с убеждението, че сте регистрирано по закона лице.При така зададена информация въпросното финансиране не е пряко свързано с доставката, поради което не следва да бъде обложено с данък.
    По отношение на втория Ви въпрос – след като данъкът е изискуем от Вас би следвало да начислите данък, като не бихте имали право на данъчен кредит след като получените услуги са предназначени за извършването на освободени доставки – чл. 70 ал. 1 т. 1 от закона.

Вашият коментар

Email: