посреднически услуги

Здравейте, имам следния въпрос: Наша фирма, регистрирана по ЗДДС получава услуга от физическо лице от трета страна, извън ЕС. Услугата е по комисионен договор във връзка с доставка на стоки между две трети страни. Как стои въпроса с начисляването на ДДС. Ние ли ще трябва да си го начислим  като получатели и на какво основание ? Благодаря Ви предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    ,за категоричен отговор са нужни доуточнения. По всяка вероятност въпросното физическо лице е данъчно задължено лице по смисъла на закона. В този случай, на основание чл. 82 ал. 2 от закона, във връзка с чл. 21 ал. 2, данъкът по доставката е изискуем от Вас, в качеството Ви на получател. Относно данъчната ставка за облагане – вижте дали не попадате в хипотезите на чл. 38 ал. 3 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: