невключена фактура в дника за продажби

Фирмата е регистрирана по ДДС.Назначена е проверка за месец
юни 2010г,една от избраните фактури не е отразена в дневника
за продажби на доставчика.Какво ще последва за нашата фирма и фирмата доставчик.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Проблемите биха били единствено за доставчика Ви – санкции за неотразената фактура. Бихте имали проблем и Вие, в случай, че попадате в хипотезите на чл. 177 от закона.

Вашият коментар

Email: