Услуга извън общността

Фирма регистрирана по ЗДДС в България извършва обучение на територията на Турция. Трябва ли да начислява ДДс а извършената услуга, и ако не в коя графа на Дневник продажби попада ДО на тази услуга.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От така зададен въпрос, макар и да не е ясен статусът на получателя – услугата е с място на изпълнение на територията на Турция, поради което не следва да начислявате данък. Вижте колона 23 от дневник продажби.

Вашият коментар

Email: