Място на стопанска дейност

Здравейте! Имам следния казус:

Румънско дружество има регистрация по ЗДДС в България. Същото има сключен договор за наем на открит склад на територията на България. В този склад се съхраняват стоки, които идват от страни от ЕС, и на по-късен етап се експедират за Румъния. В склада се извършват претоварни операции от български доставчик. Складът не е търговски обект и от него не се извършват продажби. Въпросът е дали този склад се смята за място на стопанска дейност и съответно дали българските фирми, фактуриращи наем и претоварни операции трябва да начисляват ДДС.

Предварително благодаря!

2 Comments

  1. Отговор Николай Чанев

    Допълнение към въпроса: Румънската фирма ползва български транспортни фирми за превоз на стоките от ЕС до наетия склад и от склада до ЕС. Българските доставчици следва ли да начисляват ДДС на услугите по транспорт?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    по отношение на отдадения под наем склад – доставката е с място на изпълнение на територията на страната съгласно разпоредбите на чл. 21 ал. 4 т. 1 от закона. Поради тази причина следва да бъде начислен данък за този наем. По отношение на втория Ви въпрос и допълнението към въпроса са нужни доуточнения – споменавате регистрация на румънската фирма по ЗДДС и тук, в България – разполага ли румънската фирма с обект тук, и има ли отношение този обект към въпросните доставки? С направеното от Вас описание въпросният склад не отговаря на определението за постоянен обект по смисъла на &1 т. 10 от ДР на закона. Вижте също така и &1 т. 11 изречение последно от ДР на закона.

Вашият коментар

Email: