Възстановяване на ДДС за дейност на територията на Румъния

Здравейте,

Българско дружество, ще осъществява дейност в Румъния без откриване на представителство. Дружеството ще наеме офис и двама румънски служители ( с договори в България). Имаме ли право да възстановяваме ДДС начислено от румънските доставчици върху услугите  свързани с осъществяване на дейността – наем, консумативи, реклама.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случай, че се регистрирате в Румъния – да, бихте имали. Не би следвало да можете да възстановите платения там данък по реда на наредба Н-9 от 16.12.2009 г. – вижте за справка чл. 2 от тази наредба. В румънското законодателство би следвало да има аналогична разпоредба в съответствие с изискванията на осма директива.

Вашият коментар

Email: