чл.31 т.3 ЗДДС

Здравейте, имам следния въпрос:  Местно ЮЛ има сключен договор с корабопритежател за ремонт на кораб. Част от ремонта ще бъде извършен от друго местно ЮЛ, с което има сключен договор за подизпъление. Може ли да се приложи чл.31 т.3 от ЗДДС , т.е. 0% ДДС между двете български ЮЛ за подизпълнението. Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    притеснява Ви разпоредбата на чл. 27 ал. 2 от правилника за прилагане? Не би следвало да има проблем подизпълнителят да приложи нулева ставка. Добре би било в договорите да е видно името и/или номерът на ремонтираното превозно средство.

Вашият коментар

Email: