Освободена доставка по чл.47 ал.2 от ЗДДС и дневник продажби

ЕТ , регистриран по ЗДДС, се явява застрахователен агент към ДЗИ. Пуска фактура за комисионна услуга към ДЗИ – как тази фактура ще се отрази в дневник-продажби – кои колони ще се попълнят? Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че доставката действително попада в обхвата на чл. 47 от закона, би следвало да намери отражение в к. 24 от дневник продажби.

Вашият коментар

Email: