чл.70, ал.2

Ползваме транспортни услуги с леки автомобили от фирма, чиято дейност е транспорт с леки и лекотоварни автомобили-доставка на документи, превоз на хора и др.Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени за транспорт с леки автомобили?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Намесвате чл. 70 ал. 2 от закона, но не става ясно дали попадате в посочените хипотези. В случай, че това не е така за Вас би важала разпоредбата на чл. 70 ал. 1 т. 5.

Вашият коментар

Email: