Въпрос

Как трябва да се пусне фактура за продажба на поземлен имот от фирма регистрирана по ДДС към фирма която не е регистрирана по ДДС – с право или без право на данъчен кредит?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Следва да начислите данък, освен ако доставката не е освободена съгласно разпоредбите на глава четвърта от закона.

Вашият коментар

Email: