аванс ВОД

Имам аванс 70% за ВОД, които ще се реализира поетапно през следващите 2-а месеца. Ако издам фактура за авансовото плащане, кога се отразява в дневника за продажби след като ще обхваща ВОД , през 2-а периода?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Бихте ли уточнили кога се прехвърля собствеността върху стоките, или какви са условията за доставка? По начина, по който сте задали въпроса, очевидно става дума за две отделни вътреобщностни доставки? Ако е така – бихте могли да разделите авансовото плащане пропорционално за двете доставки.

Вашият коментар

Email: