ВОП стоки

Българска фирма нерегистрирана по ЗДДС, внася стоки от Унгария. Данъкът в Унгария ли се плаща, и каква фактура издава унгарската фирма? Дължи ли нашата фирма данък у нас? И каква е процедурата, ако българската фирма е регистрирана по ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че не става дума за акцизни стоки би следвало унгарският доставчик да начисли ДДС, което Вие да платите, а тук не бихте имали задължение, след като сте нерегистрирано лице.
    Ако българската фирма е регистрирано по закона лице в общите случаи биха били приложими разпоредбите за вътреобщностно придобиване – вижте за справка чл. 13 и част четвърта от закона.

Вашият коментар

Email: