ДДС при продажба на нова сграда след акт 16

Новострояща се сграда,има обезщетение за учреденото право на строеж. При учредяването е платено ДДС по оценката на архитекта. При груб строеж е доначислено ДДС върху моментната себестойност. Предстои издаване на разрешение за полазване (акт 16) и следва да се доначисли ДДС. Оказва се, че данъчната оценка на сградата е по-висока от себестойносста на сградата. ДДС на обезщетението се доначислява до пълната себестойност или върху данъчната оценка?????

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За съжаление не става ясно какъв точно е случаят Ви, бихте ли уточнили? В какво се изразява обезщетението и защо намесвате стойността на цялата сграда?

 2. Отговор Даниел Карамански

  Лицата, които са собственици на земята и правото на строеж за прехвърлили това право на фирмата строител срещу обезщетение (апартаманети и гаражи). При прехвърлянето на правото на строеж е издадена фактура за апартаментите, но тъй като сградата по това време не е била започната и фактурата е издадена по оценка на архитекта. Сградата започва да се строи и при груб строеж има себестойност. Себестойността по това време е по-голяма от първоначалната оценка на архитекта и се доначислява и внася ДДС на апартаментите за лицата, които се обезщетяват. Сега обаче предстои акт 16 и себестойността на сградата (сътветно ползвания данъчен кредит по време на построяване) се е повишила и следва да се доначисли и внесе още ДДС. Въпроса е това доначисляване става върху пълната себестойност на тези апартаменти или на база данъчна оценка на апартаментите (която е по-висока )?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Първоначално издадената от Вас фактура е следвало да бъде за авансово плащане със стойността на прехвърленото право на строеж – вижте чл. 130, ал. 3. При доставката на апартаментите и гаражите (прехвърлянето на собствеността) данъчната основа би била по високата от двете суми – стойността на прехвърленото право на строеж (чл. 26 ал. 7) или себестойността на въпросните апартаменти и гаражи ( чл. 27 ал. 1 т. 3).
  На коя дата е прехвърлено правото на строеж?

 4. Отговор Даниел Карамански

  При издаването на първоначалната фактура оценката на архитекта е по-висока от правото на строеж и затова, по съвет на данъчен инспектор беше издадена ф-ра върху тази оценка и беше платено ддс…при груб строеж беше доначилено ддс и сега ще доначислим за последно ддс (при акт 16) на база на себестойност, независимо, че данъчната оценка на имотите ще е по-висока – ок…. Проблема е и друг… Правото на строеж (учредено през 2007-ма) е на стойност малко над 50 хил лв, апартаментите като обезщетение ще минат 200 хил лв. Как да изчистя разликата от разчета на сметка 411, посметка – клиенти срещу обезщетение… При издаването на последната ф-ра в тази сметка клиентите ще ми дължат 200 хил лв, а в замяна са ми дали право на строеж, което струва 50 хиляди…няма клауза за доплащане в кеш на разликата или каквото и да било друго залегнало в документ решение…. Как да изчистя салдото от 150 хил лв в 411 сметка?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Трудно бихме стигнали до правилното решение на въпросите Ви от тук.
  Размерът на данъчната основа и на данъка не би следвало да имат общо със сумите, дължими Ви от клиентите.

Вашият коментар

Email: