Рекламация

Извършваме транспортни услуги в ЕО. Регистрирани сме по ДДС. Наш клиент / спедитор / предявява рекламация за повредена при транспортирането стока , като е издал фактура без начислено ДДС. Трябва ли с протокол да си самоначислим ДДС-то?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случая не е налице доставка и няма задължение за издаване на протокол. Издаденият от клиента Ви документ по всяка вероятност е аналогичен на документа по чл. 84 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: