Коя ще е основата върху която ще се начисли ДДС при делба?

Фирма регистринана по ДДС е закупила 1/2идеална част от имот(УПИ) от ФЛ за сумата от 60хил. лева, и съответно БЕЗ да ползва данъчен кредит. Другата 1/2 принадлежи също на ФЛ. Впоследствие настъпва неразбирателство в намеренията на съсобственика и фирмата и фирмата подписва договор за делба, съгласно който другия съсобственик получава целият имот, а фирмата за уравнение на дяла и получава 10хил. лева(предвид силно падналата цена на имота). Тъй като е регистрирана по ДДС фирмата следва да го внесе. Коя ще е основата върху която ще се начисли? Цената на придобиване(60хил.лв.) или сумата която фирмата получава при делбата(10хил.лв.)?

1 коментар

Вашият коментар

Email: