Определяне на последен период по ДДС

ЕТ ,регистрирано по ЗДДС е продадено на друго ЕТ по чл.15 от ТЗ.Договорът за покупко -продажбата на предприятието е от 23.05.2010 .На 31.05.2010 са подадени документите в Агенцията по вписвания.Вписването на промените  ще бъде през месец юни .Въпроса ми е -коя е последната декларация по ЗДДС ,която следва да се подаде за продаденото ЕТ-за месец май или за месец юни?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От значение в случая е датата, на която ще бъдете дерегистрирани. Последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително. За справка чл. 87 ал. 4 от закона.

Вашият коментар

Email: