ВОД НА ДМА

Здравейте,

Българска фирма,регистрирана по ДДС трябва да изнесе трансформатор в Гърция.Трансформаторът е заведен като ДМА,възможно ли е да се третира сделката като ВОД и да не се  начислява ДДС? Гръцката фирма е регистрирана също по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    обърква Ви това, че в чл. 7 се говори за стоки, а не за дълготрайни активи? Вижте определението за стока в чл. 6 от закона – не се прави разлика между стоки и дълготрайни активи.

Вашият коментар

Email: