финансов лизинг

Здравейте,

Има сключен договор за финансов лизинг, който е прекратен, като за целта се ползва правната форма \“заместване в дълг\“. Досегашния лизингополучател е заместен с нов лизингополучател /Поемател/, като е подписано споразумение между лизингодателя, досегашния лизингополучател и поемателя. В споразумението има посочени незаплатени задължение – лихви, неустойки от досегашния лизингополучател, който ще се дължат от поемателя. Въпроса ми е трябва ли тази сума на незаплатените задължения да бъде документално офермена, фактурирана от лизингополучателя на поемателя и по какъв начин.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    от въпроса Ви изглежда, че поетите от новия лизингополучател непогасени задължения са един вид възнаграждение за досегашния лизингополучател срещу прехвърляне на лизинговия договор. Така ли е в действителност?

Вашият коментар

Email: