Прихващане на ДДС

Фирма, която е регистрирана по ДДС през м. март 2010 г. за март по СД ДДС е на възстановяване 2500 лева. През април започва реално да работи. Назначен е персонал. Осигуровките + данък по ЗОДФЛ за м. април са около 1000 лева. Мога ли от ДДС за възстановяване да прихвана дължимите осигуровки и данъци. Документално с искане за прихващане на вземания и задължения ли се оформя?

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От въпроса Ви се предполага, че не попадате в обхвата на чл. 92 ал. 1 т. 1, а на чл. 92 ал. 1 т. 2. В такъв случай прихващане би следвало да се осъществи след приключване на процедурата. Относно редът за оформяне на подобно прихващане – вижте глава шестнадесета от ДОПК.

Вашият коментар

Email: