Сделки в ЕС

Българска фирма № 1 купува стока от Гръцка фирма в Гърция.Стоката не се транспортира до България.В Гърция българската фирма №1 продава на българска фирма №2 същата стока на пристанището, което е безмитна зона. От там – безмитна зона, пристанище в Гърция, българската фирма №2 продава стоката и я транспортира до италианска фирма, която е краен получател. Всички фирми са регистрирани по ДДС в своите страни.

Въпросите ми са следните:

1.За българската фирма №1 покупката на стока от Гърция ВОПридобиване ли е (стоката физически не пътува до България и би трябвало да не е ВОП), и трябва ли да се направи протокол, който да се включи в дневник за покупки и в дневника за продажби? Трябва ли гръцката фирма да продаде стоката с начислен ДДС на бълг. фирма №1?

2.При продажбата на стоката от бълг. фирма №1 на бълг. фирма №2 с място на сделката Гърция – тази сделка ВОД ли е за бълг. фирма №1? Ако не се начислява ДДС при тази продажба  какво е основанието и трябва ли да имаме документ за потвърждение на получената стока от италианската фирма или да притежаваме документ от данъчната администрация в Италия,че вътреобщностното придобиване е обложено в Италия(чл.9, ал.1 ППЗДДС).

3.Стойността на продажбата от бълг. фирма №1 на бълг. фирма №2 на територията на Гърция  – облагаем оборот ли е за бълг.фирма №1 и след като се направи оборот над прага за регистрация по ДДС в Гърция, следва ли бълг. фирма №1 да се регистрира по ДДС в Гърция?

 

Благодаря Ви за вниманието.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Опасяваме се, че представите Ви за предназначението на сайта и за дейността на ЗДДС Инфо ЕООД са погрешни, в случай, че очаквате решение на всичките си въпроси под формата на отговор в сайта.
    При все това – споменавате безмитна зона. Значи ли това, че стоките не се считат за общностни?

Вашият коментар

Email: