ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УСЛУГА ОТ СТРАНА ЧЛ. ЕС

Българска туроператорска фирма има договор с италианска фирма за рекламиране на предлаганите туристически пакети и осъществяване на връзки с туроператори от Италия и др. страни.За тази услуга италианската фирма ще издава фактура с начислен ДДС.Има ли право на данъчен кредит българската фирма.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че данъкът в Италия е начислен правомерно можете да го възстановите по реда на наредба № H-9 от 16 декември 2009 Г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността.
    Друг е въпросът доколко този данък е правомерно начислен.

Вашият коментар

Email: