ДДС номер в Германия

Здравейте, Българска фирма регистрирана по ЗДДС в БГ и Германия закупува стоки/ нови превозни средства/ от БГ доставчик. Стоките са на територията на България. Има ли възможност да бъде избегнато начисляването на ДДС от БГ доставчика, ако фирмата даде своя немски ДДС номер. Стоките след това ще бъдат препродадени на немска фирма?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  да, възможно е да бъде осъществена вътреобщностна доставка от българския доставчик към Вашата фирма в Германия.

 2. Отговор Антонова

  Моля, насочете ме към сътоветния член. какви документи за сделката осъществена на територията на БГ трябва има , за да се осъществи ВОД между тези 2 български дружества.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Документите, необходими за доказване на вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от закона са описани в чл. 45 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: