чл.21 от ЗДДС

Получена е услуга от страна членка на ЕС която има VAT номер – получател на услугата е българска фирма регистрирана по ЗДДС – издадена е фактура без начислен ДДС. Основанието за издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС е чл.21 от ЗДДС, но се колебая в дневника за продажби дали ще се отрази тази доставка на услуга като доставка по чл.82, ал2-5 от ЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като данъкът за доставката на тази услуга е изискуем от Вас – да, правилно сте се ориентирали.

Вашият коментар

Email: