ДДС НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ЕС

Здравейте,

Фирма регистрирана по ДДС в България, произвежда продукция за физическо лице не регистрирано по ДДС в Германия, при което фирмата получава аванс в м.05 за производството на продукция.Въпросът ми е трябва ли да издам фактура с начислено ДДС и да я включа в дневника за продаби в м05.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    от така представената информация е налице авансово плащане по облагаема доставка, с място на изпълнение на територията на страната съгл. чл. 17 ал. 2 от закона. Поради тази причина следва да начислите данък при получаване на авансовото плащане в издаваната от Вас фактура.

Вашият коментар

Email: