Комисионни от агент

Здравейте,

искам да попитам следното. Във фактурите, които получаваме от Дкв евро сервиз има кредитно известие, в което се изписва сумата ДДС, която ни се възстановява и също в това кредитно известие процент и изражение в евро на сумата, която посредникът си удържа като комисионна за услугата /посредникът е трето лице не ДКВ евро сервиз/. В кредитното известие е изписано името и ДДС № на посредника. Въпросът ми е: следва ли да начисляваме ДДС за удържаната комисионна с протокол по чл. 117 и да го включваме в СД за месеца. При осчетоводяването на самото кредитно известие сумата на комисионна е с минус, а в протокола, ако има такъв следва да не бъде. Моля, за отговор следва или не да начислявам ДДС с протокол.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    действително данъкът върху тази комисиона е изискуем от Вас и следва да го начислите с издаването на протокол по чл. 117.

Вашият коментар

Email: