ЗДДС, чл.129 (3)

Изпълнител сме по договор за СМР с клауза, че ако възникнат дефекти в рамките на гаранционния срок се отстраняват за наша сметка. Няма задържана сума като гаранция за добро изпълнение. При това положение ремонтите, които правим, доставка ли са за ЗДДС? Питам заради това:

\“Чл. 129
(3) Не се смята за доставка предоставянето на стоки или услуги за отстраняване на дефекти от доставчик, когато отстраняването на дефектите е за негова сметка във връзка със задържани суми по чл. 26, ал. 4, т. 2.\“

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е налице доставка по смисъла на закона. Приложима в случая би била разпоредбата на чл. 129 ал. 1 за вложените по отстраняване на дефектите стоки. Има разлика между гаранционно обслужване и гаранция за добро изпълнение.
    Във Вашия случай съпътстващите разходи за отстраняването на тези дефекти се смятат за включени в цената на основната доставка, във връзка с която е оказано гаранционното обслужване.

Вашият коментар

Email: