Дебитно известие за начислени лихви от фирма в ЕС

Здравейте, Фирма от Словения/това ни е фирмата майка/ ни начислява лихви с дебитно известие за просрочени задължения по техни фактури.Не е начислено ДДС.Включвам ли го в дневниците и съставям ли протокол?Дебитното известие представлява номерата на фактурите,датата на падеж, дни просрочие и процент лихва. Имам и фактура за Мanagement fee, без ДДС.При нея въпросите ми са същите?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    изяснете си дали става дума за увеличение на данъчната основа на доставката, или не. В случай, че е налице увеличение на данъчната основа по смисъла на чл. 26 от закона – следва да издадете протокол по чл. 117 ал. 4.

Вашият коментар

Email: