СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ДОСТАВКА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Здравейте, предстои ни сключване на договор с благотворителна организация за съдействие за доставка на апарат за болница. В този договор ние ще бъдем само посредник, организацията ще преведе на нас парите авансово, а ние ще ги преведем на доставчика и ще организираме доставката до България. Благотворителната организация ще го внесе и фактурата ще е на името на болницата на доставната цена на производителя. За тази си услуга ние няма да получим никакво възнаграждение.Следва ли да издадем фактура за получената авансово сума и каква, като се има пред вид,че апарата ще се внесе без да се дължи ДДС?Ще ни се търси ли данък по ЗКПО за това, че не сме реализирали печалба от сделката.Ако се има в пред вид , че ние сме изключителен представител за България на доставчика и благотворителната организация не би могла да закупи апарат без нашето посредничество и ползата ни единствено се състои в изпълнението на договорените бройки от доставчика би ли следвало тази наша услуга да се смята за дарение и да се обложи с ДДС и данък по ЗКПО върху някаква стойност.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    нямате основания за притеснение. Няма и основание за издаването на фактура за получената сума, която ще преведете на доставчика от името на клиента.

Вашият коментар

Email: