Задължение за издаване на протокол по ДДС

Здравейте, имам следния случай. Доставят ми материали от Германия. Условията на доставката са EXW Франкфурт и транспорта е за наша сметка. Стоките са натоварени на 30,03,2010 следователно тогава възниква данъчното събитие. Фактурата е издадена също с дата 30,03,2010. Обаче стоката е получена в април. Документите също пристигат тогава, така че и аз осчетоводявам фактурата през април и издавам протокол по ДДС с априлска дата. Проблем ли е това?

4 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на закона протокол се издава в 15-дневен срок от датата, на която данъкът е станал изискуем, а тази дата в конкретния случай е 30.03.2010 г., така че в случай, че сте спазили споменатия срок не бихте имали проблем. Счетоводното отразяване на самата фактура за доставката би следвало да се извърши през месец март.

  2. Отговор Angelova

    Въпросът ми е във връзка с чл. 63 ал.4, която гласи, че ако фактурата е издадена преди изтичане на 15-дневния срок то нейната дата е и датата на изискуемост на данъка

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Чл. 63 ал. 4 се отнася за това кога настъпва изискуемост на данъка. А както вече бе посочено – данъкът се начислява с протокол, издаден 15-дневен срок от тази дата. За справка – чл. 117 ал. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: