Фактура, подадена с по-висока сума в ДДС-дневник

През Март месец 2010 г. фирма, издава фактура за 106 лв към свой контрагент. Погрешка, обаче, в ДДС-дневника фактурата влиза със стойност около 1200 лв. ДДСто е платено.

Днес, обаче, се открива тази грешка, която трябва да бъде оправена, защото клиента си е осчетоводил фактурата с вярната сума от 106 лв., а издателя я е осчетоводил с грешната, по-висока сума. Как би следвало да се коригира това?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По закон грешката следва да се отстрани след уведомяване на НАП по реда на чл. 126 ал. 3 т. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: