Оборот за регистрация по ДДС по ГДД

Здравейте!

Попълвам ГДД по чл.50 за 2009г със следните данни: За доходи от лихви 28000лв; за продажба на непреработена земеделска продукция като земеделски производител 19000лв и продажба на автомобил 9000лв. Този автомобил е купен за 9000лв и няма печалба от сделката. Същият е купен и продаден в рамките на 1 месец, сделката е единична.

Притесненията ми са, че общия оборот за годината надхвърля 50000лв за задължителна регистрация по ДДС. Но чл.96, ал.3 казва, че оборота от продажба на ДМА не се включва в оборота за регистрация. Тази продажба на автомобил попада в този член и не трябва да се притеснявам, че лицето надвишава оборота за задължителна регистрация, нали?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случай, че действително става дума за дълготраен материален актив, използван в дейността на лицето – да, приложима е посочената от Вас разпоредба.

Вашият коментар

Email: