фактура по чл.86 ал.3 ЗДДС

Българска фирма регистр.по ЗДДС в България, получава стоки от Метро-Румъния с фактура в която е начислено румънското ДДС.Стоките не напускат Румъния – Българската фирма ги продава на друга Румънска фирма с фактура и неначисл.ДДС по чл.86,ал.3 ЗДДС тъй като мястото на изпълнение е друга държава членка.

1.Фактурата от Румънското метро я осчетоводявам в Дн.покупки без право на ДК.Правилно ли е?

2.Фактурата от българската фирма изд.по чл.86 ал.3 ЗДДС – третира ли се като освободена доставка и посочва ли се във  ВИЕС ДЕКЛ-Я?

 

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Нямате задължение да отразявате получената фактура в дневник покупки, но не е проблем, че сте го направили.
  Вижте в чл. 117 от правилника в кои случаи се подава такава декларация, извършената от Вас доставка не е сред тях.
  За подобни доставки си има отредено място в дневник продажби – колоната, отнасяща се за доставки с място на изпълнение извън територията на страната. Вижте чл. 69 ал. 2 от закона.

 2. Отговор М.Петкова

  Благодаря Ви!
  А стойността по фактурата издадена от Българската фирма трябва ли да се увеличи с платеното ДДС?
  Според мен трябва защото в чл.26 ал.2 ЗДДС е казано, че ДО включва възнаграждението – получено или дължимо на доставчика по доставката.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Колкото сте получили от румънския си клиент, толкова е и данъчната основа.

Вашият коментар

Email: