Търг.дружество дарява произведена пордукция на ЮЛНЦ

Здравейте, имам следния въпрос: Търг.дружество рег. по ЗДДС с основен предмет на дейност производство на мебели решава да дари произведени от тях мебели на фондация, която е регистрирана за дейност в обществена полза.

Може ли търг.дружество да не начислява ДДС на дарението ? Предполагам, че не.
чл.6 ал.3 във връзка с чл.27 ЗДДС ли е основанието да се начисли възможно най-малко ДДС т.с. в/у себестойността ? Благодаря ви предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    действително няма как да не начислите данък за даряваните мебели, при условие, че за тяхното производство сте ползвали данъчен кредит. Правилно сте се ориентирали и за основанието за определяне на данъчната основа, върху която да се начисли данък, за дарението.

Вашият коментар

Email: