Услуга в Македония

Здравейте,

Строителна фирма регистрирана по ЗДДС ще извършва услуга в Македония. Услугата включва пълен инженеринг на македонска фирма, което преставлява обследване на сгради, проектиране, изпълнение на СМР. Фактурира се изцяло в карая на изпълнението на услугата. Въпросът ми е при издаване на фактурата начислява ли се ДДС? Предварително благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    мястото на изпълнение на тази доставка е там, където се намира недвижимият имот, а именно – извън територията на страната. Поради тази причина и на основание чл. 86 ал. 3 от закона не следва да начислявате данък. Проверете дали данъкът по доставката е изискуем от получателя в Македония, или за Вас биха възникнали задължения за регистрация по тамошните закони.

Вашият коментар

Email: