Сдружение с идеална цел и данъчно събитие

Сдружение регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза сключва Договор с община по тяхна програма. Плащанията са три-преди, по време и след изпълнението му.

Договорът е сключен в м.10-2009 и изпълен до 31-12-2010. Отчетът /опис на разходите и копие на ф-ри за разходи/ по него е представен в м.01-2010, след одобрението сумата по договорът е заплатена в м.02-2010.

Въпросът ми е с каква дата трябва да се издадат ф-ри – м.12 когато е изпълен или м.01 когато е отчетен или м.02-2010 когато е получено и последното плащане ? Клиентът ми твърди, че ние не следва да издаваме ф-ри на общината, има ли такава възможност по ЗДДС ?

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно дали може да се говори за доставка по смисъла на закона, или става дума за субсидия или финансиране по програма на Общината.
    В случай, че става дума за второто – действително нямате задължение за издаване на фактура – случаят би бил извън обхвата на закона.

  2. Отговор malina0704

    Договорът е на осн.чл.258-269 /договор поръчка/ със Столична община, по тяхна програма и решение на ПК за ДМСТ. Мисля, че е второто и ще продължа да издавам ф-ри при получаване на плащанията, които се получават със закъснение понякога.
    Благодаря ви.

Вашият коментар

Email: