данъчно третиране на консултантски услуги по гр.договор между община и физ.лице, регисрирано като ЕТ

Физическо лице /регистрирано като ЕТ с предмет на дейност \“комплексно проектиране, инвестиране и строителство и всички други видове стопанска дейност, която не е забранена със закон\“/, има сключен граждански договор с община, с който му се възлага да извършва консултантски услуги на общината, да участва в заседания на  ОбщЕСУТ, да извършва съгласуване на постъпилите в общината проекти в рамките на една календарна година. ЕТ е регистриран по ЗДДС. Третира ли се дейността му по този граждански договор като независима икономическа дейност? дължи ли ДДС за този доход?

1 коментар

Вашият коментар

Email: