Кандидат по ЗОП не регистриран по ЗДДС

Община е на етап сключване на договор и изпълнителя не е регистриран по ДДС, следва ли общината да начисли ДДС или да му плати без. Или да включи ДДС-то към дадената офертна цена без ДДС. Пример стоност по оферта 5000 лв. без ДДС, общината плаща 6000(5000+1000) с ДДС или 5000 с ДДС (4167+833), или 5000 без ДДС само, тъй като той не е регистриран.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В общите случаи, при доставките между лица, установени на територията на страната, данъкът се начислява от доставчика, а не от получателя. При така уговорена сума и след като доставчикът Ви е нерегистрирано по закона лице – дължите му 5 000.

Вашият коментар

Email: