протокол по чл. 117 от ЗДДС след срока за издаване

Фирма, регистрирана по ЗДДС придобива стока чрез ВОП на 02.03.2010 г. – доставката е EXW т.е. собствеността върху стоката е прехвърлена с нейното закупуване на 02.03.2010 г. Инвойсът е представен в счетоводството на 16.04.2010 г. и той трябва да се включи в регистрите по ЗДДС за м. април. Коя дата трябва да запишем за дата на издаване на протокола по чл. 117 и 02.03.2010 г. ли ще бъде датата на възникване на данъчното събитие? На какви санкции подлежи фирмата?
Благодаря!

1 коментар

Вашият коментар

Email: