Върната фактура

Фирмата ни е издала ф-ра /не сме  рег.по ДДС/ в м.09-2009 за услуга на др. бълг.фирма. Сега, когато вече сме регистрани ни връщат ф-ра и твърдят че не сме свършили работата и отказват да платят. Това е наш голям клиент. Съгласяваме се. Мисля, че трябва да издадем КИ без ДДС. Какво основание за това да впиша ?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали относно неначисляването на ДДС във въпросното известие. Като основание можете да посочите основанието, поради което не е начислен данък във фактурата по доставката (чл. 113 ал. 9).

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Да, би следвало да намери отражение в дневник продажби, като оставите празна колоната, описваща стойността на данъка.

Вашият коментар

Email: